Erityinen tilanne COVID 19 -viruksen suhteen

Hyvä yhteistyökumppani / Hyvä asiakas,
Viron tasavallan hallitus on julistanut maahan COVID19 viruksen maailmanlaajuisesti leviämisen johdosta poikkeustilan ja koska virus leviää jo Viron sisällä, olemme me Tammerissa joutuneet toteuttamaan tiettyjä toimia viruksen leviämisen rajoittamiseen.
Haluamme täten ilmoittaa, että Tammerin toimisto toimii 17.3.2020 alkaen etätyön muodossa, jotta estäisimme viruksen leviämisen maamme sisällä ja samalla varmistaisimme meidän työntekijöiden ja meille tärkeiden yhteistyökumppaneiden parhaalla tavalla suojaamiseen sairastumisriskiltä.
Teemme parhaamme, että maahan julistettu poikkeustila ei estäisi tavarankuljetuksia ja meidän toimintaamme.
Olemme soveltaneet kaikkia mahdollisia ennakoivia toimia meidän työntekijöiden ja liikekumppaneiden turvallisuuden varmistamiseen. Toimistotyöntekijät hoitavat tehtäviään etätyöskentelyn puitteissa ja valmistus on järjestetty tiloissa, joissa ihmisten ja eri pintojen väliset kontaktit on viety minimiin.
Yritys seuraa ja arvioi jatkuvasti muuttuvaa tilannetta ei pelkästään Virossa, vaan myös muualla maailmassa, erityisesti Euroopan maissa.
Ystävällisin terveisin
Tammerin tiimi

20.03.2020